Nếu bạn là cá nhân hay đơn vị hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến rác thải mong muốn có hỗ trợ về tài chính phát triển hoặc hiện thực hóa ý tưởng, hãy tham dự Cuộc thi ‘Sáng kiến Thành phố không rác thải’ của tổ chức WasteAid và Circular Economy Network.

👉👉👉Thông tin về cuộc thi và đăng ký đăng ký ở link dưới đây:

https://circulareconomynetwork.co/challenge/

Hồ sơ có thể nộp hoàn toàn bằng tiếng Việt.

***Deadline: 19/6/2021