Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp phục vụ phát triển đô thị tỉnh Bình Dương bền vững

Trong khuôn khổ hội thảo khoa học “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng...

Việt Nam đủ khả năng tiên phong thế giới về kinh tế tuần hoàn

Thách thức lớn nhất của kinh tế tuần hoàn cũng chính là ưu điểm của...

Trao đổi giữa ICED và CIEM – Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Vào ngày 29 tháng 03 năm 2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần...

MerryLand Quy Nhơn nghiên cứu ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Hưng Thịnh Innovation và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED) ký...

ICED Đề Xuất Áp Dụng Mô Hình Kinh Tế Tuần Hoàn Tại Tỉnh Bến Tre

Vào ngày 15-2-2022, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Liên...

Hội thảo kết thúc dự án DUPC2 “Hệ thống thủy văn phức tạp và chuyển đổi mô hình canh tác ở Đồng bằng Sông Cửu Long”

Ngày 27/01/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc...

Hydro: Xu hướng chuyển dịch năng lượng trong tương lai?

Các chuyên gia cho rằng, con đường để dẫn chúng ta đến sử dụng năng...