Tham dự lễ ra mắt Circular Economy network – Vietnam

Tổ Chức WasteAid tổ chức ra mắt Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam...

Organize 2nd workshop on Energy, Infrastructure and Environment Research, with a special theme on “IoT, Ecology and Circular Economy

The second workshop on Energy, Infrastructure and Environment Research, with a special theme on “IoT,...

VIPRI và ICED tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công...

Lễ công bố thành lập ICED

ICED ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng...

World Bank – Webinar learning series on Circular Economy and Private Sector Development April 21, 2020- 2021 Online

The linear, take-make-dispose economy that has driven economic growth over the past several hundred years...