Trao đổi giữa RTA và ICED – Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần...

A propitious starting-point of the collaboration between ICED/VNUHCM – AQUATROP/UMT

On March 24th, 2021, the Institute for Circular Economy Development (ICED) (Vietnam National University –...

WORKSHOP: “BUILDING SME INNOVATION IN VIETNAM”

Vào ngày 11/03/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Bộ Kế...

Tham gia chương trình Bạn nhà nông – Kỳ 200: Nông nghiệp tuần hoàn – Lợi ích kinh tế và môi trường

Mô hình sản xuất nông nghiệp tận dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm...

An ICED – IIES meeting for new opportunities to collaborate on circular economy studies with universities around the globe

On February 22nd, 2021, the Institute for Circular Economy Development (ICED) and International Institute for...

Interactive Webinars: “Inside the Circular Economy: Beyond the Basics”

The programme will include: Webinars led by the Foundation’s experts and guest speakers Interactive challenges Peer-to-peer learning Networking sessions Access...

ICED had a fruitful discussion with Prof. Harinder Makkar from Germany on future collaboration

On 18th Feb 2021, ICED had an online meeting (via Skype) with Prof. Harinker Makkar...

Năm 2021 – Danh sách hội thảo, hội nghị ICED tham dự, tổ chức

1. Hội thảo “Circular Economy – a solution for leapfrogging in developing countries” Đơn vị...

Năm 2020 – Danh sách hội thảo, hội nghị ICED tham dự, tổ chức

1. Tham luận Plastic waste management in Vietnam INREF workshop ‘Plastic governance in South-East Asia’...

Bài báo trong nước

Các bài viết của nhân sự ICED được đăng trên các báo và tạp chí...