𝐀𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀 𝐁𝐎𝐎𝐓𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐘 𝐂𝐀𝐏𝐀𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐁𝐔𝐈𝐋𝐃𝐈𝐍𝐆 – KHÓA ĐÀO TẠO XÂY DỰNG NĂNG LỰC KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO DOANH NGHIỆP 2022 TẠI TP.HCM (3 ngày: 22,23,24/6)

➤ Triển khai bởi: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) với sự hỗ trợ từ Chính phủ Hà Lan, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED), ĐHQG-HCM.
➤ Thời gian: 22-24/06/2022 (3 ngày)
➤ Địa điểm: 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1 (Business coffee), TP.Hồ Chí Minh
➤ Link đăng ký tham dự tại TP.HCM: https://forms.gle/kaKxVZeR7Cq3K8D76

𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣:
🌿 Khi tham gia chương trình, doanh nghiệp sẽ được cung cấp kiến thức về kinh tế tuần hoàn, các chính sách của chính phủ về phát triển kinh tế tuần hoàn và các yêu cầu về thương mại bền vững của Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam (EVFTA), các mô hình kinh tế tuần hoàn đang được đề xuất áp dụng,… để có thể định hướng lộ trình chuyển đổi mô hình cho doanh nghiệp thông qua các khoá Bootcamp tập huấn.

🌿 Hỗ trợ sau đào tạo đối với các doanh nghiệp được lựa chọn, trong 04 tháng, với các cố vấn chuyên môn. Cuối các khoá tập huấn, đối với những doanh nghiệp đã sẵn sàng và cam kết chuyển đổi, hoạt động cố vấn phát triển kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn trực tiếp cùng các chuyên gia cũng sẽ được triển khai.

🌿 Cung cấp Bộ công cụ, Hướng dẫn kỹ thuật và các tài liệu hữu ích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, xây dựng mô hình và chuyển đổi theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn. Ra mắt bộ bài giảng về Kinh tế tuần hoàn, và các vấn đề liên quan như block chain, cơ chế khuyến khích, xử lý nước thải…

Thông tin đăng ký tham dự tại miền Trung (Huế) và miền Bắc (Hà Nội): https://vietnamcirculareconomy.vn/4705/

#ICED #circulareconomy #trainingprogram #CECapacityBuilding #CEbootcampinHCM